MUSCLE TANK
MUSCLE TANK
MUSCLE TANK
MUSCLE TANK
MUSCLE TANK
MUSCLE TANK

IN WHITE

MUSCLE TANK

Regular price ₱1,200.00

Size:
  • Size 4 - 34 Bust
  • Size 6 - 36/38 Bust
  • Size 8 - 40/42 Bust

Material:

  • 75% Nylon, 25% Spandex